บริการออนไลน์

999,999 คน ทำความดี

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1048802
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
147
1517
6857
1030179
35102
42698
1048802

Your IP: 54.167.230.68
2018-06-21 01:07
MetroPagina.com

 


 

 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560

 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เลขที่ E003/2561 การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาระครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ต้น 6 ล้อ

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบช่วงล่างรถยนต์ชั้นสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ลงประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบช่วงล่างรถยนต์ชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลงประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559)


 

ประมวลภาพ กิจกรรมต่างๆ

โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


 


 


 

พิธีเปิดศูนย์อาชีวอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์2561


 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560โดย ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เกียรติเป็นประธาน มอบใบประกาศนียบัตร

 


 

างสาวเยาวลักษณ์ ชมภูวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเซกาเป็นประธานในกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการและประกวดโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560ณ วิทยาลัยการอาชีพเซกา

 


 

นางสาวเยาวลักษณ์ ชมภูวัฒนาผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเซกา และคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดโครงการอาชีวะอาสาขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

โครงการแข่งทักษะวิชาชีพและการเปิดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอานาตคแห่งประเทศไทย ในวันที่ 2 พย. 2560

 

ผู้บริหาร วก.เซกา

วิสัยทัศย์วิทยาลัย

ทักษะเลิศล้ำ

คุณธรรมนำหน้า

พัฒนาสังคม

FACEBOOK วก.เซกา

รับสมัครนักเรียนออน์ไลน์/คลังข้อมูล

ที่อยู่ วิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนน เซกา-อากาศอำนวย ตำบล ซาง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042-490-644 โทรสาร : 042-490-647

e-mail : sekaicec@hotmail.com เว็บไซต์http://www.sekaicec.ac.th/