รายชื่อสถานประกอบการและสถานที่ฝึกงาน ที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพเซกา

ตาราง การทำความร่วมมือ MOU กับสถานประกอบการ 2560
         
ลำดับ ชื่อ สถานศึกษา ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์
1 วิทยาลัยการอาชีพเซกา เจียงแทรกเตอร์ 325 หมู่10 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150 084-5435465
2   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเซกา 72 ม.20 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ  38150 042-490800
3   ร้านธนวัฒแอร์ 420 ม.7 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150 081-7990168
4   บริษัท ไพโอเนียร์แมนูแฟคเจอริ่ง 1/31 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ   
      ต.ทนหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  -
5   โรงพยาบาลเซกา 62 ทางหลวงชนบท มก.4003 ต.เซกา อ.เซกา  
      จ.บึงการ 38150 081-7693145
6   บริษัท ชาญยนต์ 459 ม.10 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150  
7   ร้านสนุกเครื่องเย็น 103 ม.11 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150 081-0547310
8   บริษัท มิตซู พี.เค.ออโต้ จำกัด 428  หมู่ 16  ตำบลเซกา  อำเภอเซกา    
      จังหวัดบึงกาฬ 38150  -
9   เทศบาลตำบลซาง หมู่ 10 ตำบลซาง อำเภอซาง จังหวัดบึงกาฬ 38150  -
10   เทศบาลตำบลศรีพนา 179 หมู่ 10 ตำบลเซกา อำเภอเซกา   
      จังหวัดบึงกาฬ 38150 -
11   สำนักงานที่ดินสาขาเซกา ถนนไตรมิตร ต.เซกา  อ.ซกา  จ.บึงกาฬ 38150  
12   สถานีตำรวจภูธรเซกา 256 หมู่ 15  ซอย.2026 ต.เซกา  อ.เซกา  จ.ดบึงกาฬ 43150   
13   ธนาคารออมสินสาขาเซกา 264 หมู่ 10 ถ.ชุมนุมชน ต.เซกา อ.เซกา จ. บึงกาฬ 43150   
14   โรงเรียนชุมชนบ้านซาง หมู่ 1 ต.ซาง อ.ซาง จ.บึงกาฬ 38150  -
15   ร้าน Advie สาขาเซกา ถ.ไตรมิตร ต.เซกา อ.เซกา  จ.บึงกาฬ 38150 -
16   TOYOTA สาขาเซกา 7.ม11 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงการ 38150  -
17   อู่รักชาติ 383 หมู่ 16 ถ.เซกา-บึงโขงหลง ต.เซกา   
       อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150  -
18   ซิกตี้ซิก 21/6 ถ.อัยรา ต.คลองสอง  
      อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 -
19   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง   
      เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
20   โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน    
         
  รวม  20  สถานประกอบการ  

 

ที่อยู่ วิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนน เซกา-อากาศอำนวย ตำบล ซาง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042-490-644 โทรสาร : 042-490-647

e-mail : sekaicec@hotmail.com เว็บไซต์http://www.sekaicec.ac.th/