แผนการเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

1.แผนการเรียน แผนกช่างยนต์

2.แผนการเรียน แผนกไฟฟ้ากำลัง

3.แผนการเรียน แผนกอิเล็กทรอนิกส์

4.แผนการเรียน แผนกช่างกลโรงงาน

5.แผนการเรียน แผนกการบัญชี

6.แผนการเรียน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่อยู่ วิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนน เซกา-อากาศอำนวย ตำบล ซาง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042-490-644 โทรสาร : 042-490-647

e-mail : sekaicec@hotmail.com เว็บไซต์http://www.sekaicec.ac.th/